Jak oceniasz nasz serwis internetowy ?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Źle
Nie mam zdania
Portal / Org. pozarządowe
  Wtorek - 13 listopada 2018 Arkadii, Krystyna, Stanisławy      "To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejszeod tego, co posiadam". Phil Bosmans  
Organizacje pozarządowe  

Organizacje pozarządowe to ogół organizacji działających społecznie; organizacji prywatnych, których działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Organizacje pozarządowe określa się również jako:

<    NGO (skrót angielskiego non-govermental organization)

<    organizacje non-profit – co oznacza, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk

<    trzeci sektor – jest nazwą przeniesioną również z języka angielskiego i oznacza organizacje pozarządowe obok dwóch pozostałych sektorów: administracji publicznej (sektor państwowy) i sfery biznesu (sektor prywatny)

<    organizacje społeczne i organizacje użyteczności publicznej - te sformułowania podkreślają, że aktywność tych organizacji jest najwyraźniejsza w dziedzinie ochrony zdrowia, szeroko rozumianej pomocy społecznej, akcji charytatywnych i edukacji, czyli krótko mówiąc działaniu dla dobra publicznego.

<    wolontarystyczne, gdyż ich działalność jest w znacznym stopniu oparta na działaniu ochotników, czyli wolontariacie.

 

Największe organizacje pozarządowe działające w Polsce to np.: Caritas, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, PCK.

 

System Informacyjny Organizacji Pozarządowych
Towarzystwo Wzajemnej Informacji
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 III p.
tel.(22) 828 91 28; fax (22) 828 91 29
e-mail info@ngo.pl portal www.ngo.pl
Infolinia: 0-801 646 719
Webmaster: UM Szczawnica Odwiedzin ::   610320  
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA