Jak oceniasz nasz serwis internetowy ?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Źle
Nie mam zdania
Portal / Wybory 2006
  Wtorek - 13 listopada 2018 Arkadii, Krystyna, Stanisławy      "To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejszeod tego, co posiadam". Phil Bosmans  
Wybory Samorządowe 2006 - serwis informacyjny Burmistrza Miasta  

 

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO

W NOWYM SĄCZU

z dnia 19 marca 2007 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa,

Rady Miasta Szczawnica i Rady Gminy Laskowa przeprowadzonych

w dniu 18 marca 2007 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.[1]) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa, Rady Miasta Szczawnica i Rady Gminy Laskowa przeprowadzonych w dniu 18 marca 2007 r.

 

I. Wybory do Rady Miasta Jordanowa

 

 

A.

Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

B.

Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.

C.

Wybrano 1 radnego.

D.

Uprawnionych do głosowania było 810 osób.

E.

W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 67 wyborców, to jest 8,27% uprawnionych do głosowania.

F.

Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 67.

G.

Głosów ważnych oddano 67, to jest 100,00% ogólnej liczby głosów oddanych.

H.

Głosów nieważnych oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów oddanych.

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 4, w którym wybierano 1 radnego.

A. Wybory odbyły się.

B. Głosowanie przeprowadzono.

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 67.

D. Głosów ważnych oddano 67.

E. Radnymi zostali wybrani:

z listy nr 1

KWW A. KOMOROWSKIEGO

1)

KOMOROWSKI Adam

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

II. Wybory do Rady Miasta Szczawnica

 

A.

Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

B.

Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.

C.

Wybrano 1 radnego.

D.

Uprawnionych do głosowania było 614 osób.

E.

W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 125 wyborców, to jest 20,36% uprawnionych do głosowania.

F.

Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 124.

G.

Głosów ważnych oddano 124, to jest 100,00% ogólnej liczby głosów oddanych.

H.

Głosów nieważnych oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów oddanych.

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 2, w którym wybierano 1 radnego.

A. Wybory odbyły się.

B. Głosowanie przeprowadzono.

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 124.

D. Głosów ważnych oddano 124.

E. Radnymi zostali wybrani:

z listy nr 2

KWW "SIELSKA"

1)

GOŁDYN Zbigniew

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

III. Wybory do Rady Gminy Laskowa

 

A.

Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

B.

Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.

C.

Wybrano 1 radnego.

D.

Uprawnionych do głosowania było 748 osób.

E.

W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 171 wyborców, to jest 22,86% uprawnionych do głosowania.

F.

Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 171.

G.

Głosów ważnych oddano 170, to jest 99,42% ogólnej liczby głosów oddanych.

H.

Głosów nieważnych oddano 1, to jest 0,58% ogólnej liczby głosów oddanych.

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego.

A. Wybory odbyły się.

B. Głosowanie przeprowadzono.

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 171.

D. Głosów ważnych oddano 170.

E. Radnymi zostali wybrani:

z listy nr 2

KWW NDL

1)

MICHURA Paweł Piotr

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Nowym Sączu

 

(-) Tadeusz Piesowicz

        

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Szczawnica
wybory_uzupupełniające.doc 

Miejska Komisja Wyborcza
Obwieszczenie_o_dyzurach_Komisji.doc (5.02.2007)

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
Sklad_Komisji.doc (5.02.2007)


 

     UCHWAŁA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy, z dnia

20 lutego 2007 roku

 

 

 

w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szczawnicy do

przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Szczawnica      wyznaczonych na 18 marca 2007 roku.

 

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów powiatów sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547) Miejska Komisja Wyborcza w Szczawnicy uchwala co następuje:

 

 

§  1

Powołuje skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szczawnicy z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Szlachtowa 37:

1.      Grzegorz Ciesielka             zam. Szczawnica zgłoszony przez KWW „Sielska”

2.      Barbara Gomułka              zam. Szczawnica zgłoszona przez Burmistrza Miasta

3.      Henryka Kulig                   zam. Szczawnica zgłoszona przez KWW Odnowa

                                                Szczawnicy

4.      Anna Pałka                        zam. Szczawnica zgłoszona przez KWW Odnowa

                                               Szczawnicy

5.      Barbara Szczepaniak         zam. Szczawnica zgłoszona przez KWW „Sielska”

 

 

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Podpisy Miejskiej Komisji Wyborczej:

1.      Przewodniczący:    Łucja Rak                    ……………………

2.      Zast. Przew.          Maria Słowik               ……………………

3.      Członkowie:           Anna Dębska               ……………………

4.                                   Anna Hurkała               ……………………

5.                                   Janina Mastalska          ……………………

6.                                   Anna Niezgoda            ……………………

7.                                   Katarzyna Wiercioch    ……………………

 

 


OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZAWNICY

z dnia 19 lutego 2007 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Szczawnica

zarządzonych na dzień 18 marca 2007 r.

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Szczawnicy podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

 

Okręg Nr 2

 

Lista nr 1 – KWW ODNOWA SZCZAWNICY

1.

CIESIELKA Ludwik Karol, lat 53, zam. Szczawnica

 

Lista nr 2 – KWW "SIELSKA"

1.

GOŁDYN Zbigniew, lat 53, zam. Szczawnica

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

 Łucja Rak


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Szczawnica

z dnia 19 lutego 2007 roku

 

 

o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających
do Rady Miasta Szczawnica.

 

 

 

                Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Szczawnica Nr 268/XLII/02 z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Szczawnicy – Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomości informację o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Szczawnica zarządzonych na dzień 18 marca 2007 roku.

 

 

 

 

Numer obwodu

głosowania

 

 

Granice obwodu

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

2

 

ulica Szlachtowa

  Szkoła Podstawowa Nr 3

  Szczawnica

  ul. Szlachtowa 37

 

 

 

 

Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu głosowania 18 marca 2007 roku w godzinach od 600 do 2000.

 

 

 

 

      Burmistrz Miasta Szczawnica

           /-/ Grzegorz Niezgoda

  

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Szczawnica

z dnia 23 stycznia 2007 roku

 

 

o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Miasta Szczawnica.

 

 

              Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Szczawnica Nr 241/XLI/02 z dnia 17 czerwca 202 roku w sprawie podziału miasta Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych  wybieranych w każdym okręgu – Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Miasta Szczawnica, zarządzonych na dzień 18 marca 2007 roku:

 

 

 

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

 

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

2

 

Ulica Szlachtowa

 

1

 

 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 103, pokój nr 1 (biuro Rady Miasta). Tel (0-18) 262 2203 wew. 25

 

 

Burmistrz Miasta Szczawnica

                                                                                 (-) Grzegorz Niezgoda

 


  WYNIKI II TURY WYBORÓW
na Burmistrza Miasta Szczawnica
26.11.2006

GRZEGORZ NIEZGODA  -    1393 

   WITOLD ZAWADZKI    -    1352 

Nowy3.jpg (12.92 Kb)

Protokół wyników głosowania i wyniki wyborów-Burmistrza Miasta Szczawnica.pdf 

 


 

 

Wyniki wyborów samorządowych na Burmistrza Miasta 

burm.jpg (25.15 Kb)

 wykres.jpg (46.09 Kb)


Wykaz radnych Rady Miasta Szczawnica kadencji 2006 – 2010.

 

 

 

Okręg

Wyborczy

 

 

Imię i nazwisko radnego

 

Komitet wyborczy

Liczba otrzymanych głosów

N1

Jan Krzyśko

KWW SKUTECZNY ROZWÓJ

91

Nr 2

Tomasz Konrad Hurkała

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

173

Dariusz Myszk

KWW WSPÓLNOTA LEŚNO - GRUNTOWA

78

Nr 3

Marian Dziedzina Wiwer

KW „ZWIĄZEK PODHALAN”

136

Bogusława Pasek

KWW SZCZAWNICA RAZEM

121

Waldemar Wiercioch

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

136

Nr 4

Wiesław Grzegorz Król

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

185

Krzysztof Mańkowski

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

303

Jacek Śliwiński

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

194

Wiesław Warzecha

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

235

Henryk Węglarz

KWW WSPÓLNOTA LEŚNO-GRUNTOWA

179

Nr 5

Jan Baziak

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

136

Stefan Pałka

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

160

Jan Salamon

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

199

Kazimierz Józef Zachwieja

KWW ODNOWA SZCZAWNICY

165

 

 

 

Komunikat_KBW_w_Nowym_Saczu_z_dnia_13_wrzesnia_2006.pdf 

Rozporzadzenie_Prezesa_Rady_Ministrow_z_dnia_11_wrzesnia_2006_r._.pdf 

Obwieszczenie_Burmistrza_o_okregach_wyborczych.pdf 

Ordynacja_samorzadowa.pdf 

Ustawa z dnia 20.06.2002 o_bezposrednim_wyborze_wojta_burmistrza_i_prezydenta_miasta.pdf 

Wyjasnienia_o_zasadach_gospodarki_finansowej_komitetow_wyborczych...pdf 

Uchwala_PKW_z_dnia_4_wrzesnia.pdf 

Zalaczniki_do_Ustawy_PKW.ZIP (60.53 Kb)

Komitety_Wyborcze_Wyborcow_Szczawnica_.pdf

Obwieszczenie_o_dyzurach_komisji.doc   - terminy zgłaszania kandydatów

Obwieszczenie_sklad_komisji.doc 

Geografia wyborcza - miasto Szczawnica

Geografia wyborcza - powiat Nowotarski

Obwieszczenie_o_obwodach.pdf 

Komunikat Komisarza Wyborczego o losowaniu list.pdf 

Sklady_OKW.pdf  - Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Numery_list.pdf  - Numery list kandytatów komitetów wyborczych w wyborach do RM

Obwieszczenie_o_kandydatach_na_burmistrza.pdf  - lista kandydatów na Burmistrza

Obwieszczenie_o_listach_radnych.pdf   - lista kandydatów na radnych

informacja_o_sposobie_glosowania.pdf   - Informacja o sposobie

Uchwala_MKW_II_tura.doc   - Uchwała MKW II turze wyborów

Ogloszenie_wybory_II_tura.doc  - Obwieszczenie  o II turze wyborów na Burmistrza miasta Szczawnica

 

 

 

 


a

 

Webmaster: UM Szczawnica Odwiedzin ::   610320  
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA